Blessurepreventie

Voorkomen is beter dan..!

Jaarlijks komen door sportbeoefening 1,4 miljoen sportblessures voor. De meeste blessures kunt u voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Maar toch kunt u ondanks alles, soms door domme pech, een blessure oplopen.

Voorlichting speelt een zeer belangrijke rol bij de blessurepreventie. Overbelasting sluipt er vaak langzaam in. Er is nog geen duidelijke blessure, maar de eerste signalen zijn er wel, maar worden niet of nauwelijks onderkend.

Onderzoek, advies, massage, herstelbevorderende oefenstof en maatregelen zijn hier dan van belang. Het aanpassen van uw lichaam aan de sportbelasting is dan nodig.

Waarom dan toch een blessure?

Over het “waarom” zijn nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Mogelijke oorzaken zijn endogene (persoonsgebonden) factoren, zoals lichaamsbouw, statiek, leeftijd, sexe en conditie. En exogene (omgevingsgebonden) factoren. Deze factoren hebben meer te maken met de keuze van het materiaal en schoeisel. Daarnaast spelen kleding, bodemgesteldheid en klimaat een belangrijke rol.

Van belang is nu dat zowel de endogene en exogene factoren goed op elkaar worden afgestemd. Met andere woorden zorg ervoor dat belasting en belastbaarheid goed in verhouding is. Hier wil ik U graag bij helpen, want voorkomen is immers beter dan genezen!

Dus kom bij mij voor een blessurepreventief onderzoek, waarbij u op 168 punten rechts en links opgemeten wordt en daarna adviezen krijgt met als doel:

Het voorkomen van blessures.