Huisregels

Huisregels en info


Hygiëne

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van de cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Om geheel ontspannen de massage in te gaan, is het advies om op tijd aanwezig te zijn of klaar te staan als ik een afspraak bij u thuis heb.

Anamnese

Voor aanvang van een eerste behandeling worden er vragen gesteld m.b.t. gezondheid en eventuele klachten. Samen bespreken wij eventueel het behandelplan. Voorafgaande aan de behandeling laat ik u een cliëntenverklaring lezen en ondertekenen waarin staat dat u alle relevante gegevens zoals medicijngebruik aan mij hebt verteld. Ook staat in deze verklaring dat de behandelaar geen medische ingrepen verricht en dat de behandeling meehelpt aan het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en zal ik u doorverwijzen naar een arts.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelingsperiode toegepast mag worden.

Eventueel gebruik van medicijnen dient u mede te delen.

Overige regels

  • De masseur behoudt zich het recht cliënten te weigeren.
  • De behandelaar is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
  • Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos gewijzigd   of afgezegd worden. Bij het niet tijdig annuleren wordt de behandeling in rekening gebracht.
  • Persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.